Nieuwsbrief De Seinlamp van Scouting Wartburg

groepsblad de seinlamp

Het groepsblad van de Wartburggroep is genaamd De Seinlamp en bestaat al vanaf 1936. Alle leden, ouders, bestuursleden en oud-leden van Scouting Wartburg kregen de Seinlamp een aantal keer per jaar toegezonden met daarin het laatste nieuws uit de groep. Vanaf 2010 verschijnt De Seinlamp als digitale nieuwsbrief in plaats van een gedrukte versie. De hoofdredactie van de nieuwsbrief en website wordt verzorgd door Victoria van der Mark en Eva Ohm. Leden, leidinggevenden, bestuursleden, oud-leden en andere geïnteresseerden kunnen hun eigen bijdrage leveren met tekst en foto's.

Kijk voor het complete archief van onze digitale nieuwsbrief De Seinlamp op de pagina met downloads.


kopij aanleveren voor website

Bij Scouting Wartburg zijn we met zijn allen altijd druk bezig met de opkomsten in en rond het clubhuis, het Vliegenbos of bij de Adanoboot, maar natuurlijk ook daar buiten zoals tijdens regionale activiteiten en zomerkampen. Er valt heel wat te beleven binnen onze groep en uiteraard horen alle leden, ouders en oud-leden graag wat jullie zoal bezig houdt en aan wat voor verschillende activiteiten jullie deelnemen. Schrijf eens een kort tekstje over een opkomst of activiteit en stuur wat leuke foto's in! Alle kopij kunnen jullie bij de redactie inleveren door een e-mail te sturen naar redactie@scoutingwartburg.nl.