Lidmaatschap bij Scouting Wartburg en Scouting Nederland

lid van scouting nederland en de wartburggroep

Als vereniging Scouting Wartburg zijn we een onderdeel van Scouting Nederland en volgen we de richtlijnen voor het spel van scouting voor onze (jeugd)leden. Scouting Nederland is een overkoepelend orgaan van alle scoutinggroepen in Nederland en komt op voor de belangen van scouting in het algemeen. Waar nodig geeft Scouting Nederland op allerlei gebied ondersteuning. Leden van Scouting Wartburg zijn net als leden van andere scoutinggroepen automatisch ook lid van Scouting Nederland.

wat houdt het lidmaatschap in

Lid zijn van onze scoutinggroep betekent dat je je houdt aan de statuten en het huishoudelijkreglement van de vereniging Scouting Wartburg, conform de regels van Scouting Nederland. Alle leden betalen een vast bedrag per maand of kwartaal aan contributie voor hun lidmaatschap van Scouting Wartburg. Onze vereniging draagt vervolgens een deel van deze contributie af aan Scouting Nederland en de Regio Amsterdam-Amstelland. Geregistreerde leden zijn door Scouting Nederland verzekerd voor ongevallen tijdens scoutingactiviteiten. Bestuursleden en leidinggevenden doen zoveel voor onze groep dat zij geen contributie hoeven te betalen. Vaak zijn zij wel bereid omjaarlijks een donatie te doen aan de groep.

extra voordelen van het lidmaatschap

Met je lidmaatschap van de Wartburggroep en Scouting Nederland heb je veel voordelen. Je hebt een leuke en uitdagende besteding van je vrije tijd, leert nieuwe mensen kennen en jezelf te ontwikkelen. Daarnaast heb je als lid van scouting nog veel leuke dingen waarvan je kunt profiteren.

  • je ontvangt van Scouting Wartburg een paar keer per jaar een gratis nieuwsbrief
  • Scouting Nederland stuurt je een Scoutcard en 4x per jaar een Scouting Magazine
  • met je een Scoutcard krijg je korting op bepaalde artikelen in de ScoutShop via www.scoutshop.nl
  • je kunt tegen sterk gereduceerde prijzen in mooie natuurgebieden kamperen
  • ook ben je lid van de internationale scouting organisaties WOSM en WAGGGS
  • je bent verzekerd bij de collectieve WA- en ongevallenverzekering van Scouting Nederland

gegevens lidmaatschap wijzigen

Voor het aanpassen van je persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld bij verhuizing, verandering van je verzekering, telefoonnummer, e-mailadres of het doorgeven van een allergie) kun je contact opnemen met Frederik Meerens. Je kunt de wijzigingen per e-mail via secretaris@scoutingwartburg.nl aan hem doorgeven. Frederik zal vervolgens je gegevens in de ledenadministratie aanpassen. Let er op dat je duidelijk aangeeft welke gegevens er veranderd zijn. Je kunt ook zelf je gegevens in het adminstratiesysteem van scouting wijzigen door in te loggen bij www.sol.nl. Voor het aanmaken van een account of het opvragen van je inloggegevens kun je daar ook terecht.

opzeggen van je lidmaatschap

Als je besluit om geen lid meer te blijven van Scouting Wartburg, vragen we je dit te melden bij zowel de leiding als bij Frederik Meerens (secretaris@scoutingwartburg.nl) voor de ledenadministratie en de penningmeester Henk de Hoog (penningmeester@scoutingwartburg.nl) voor het stopzetten van de contributie. Graag ontvangen de groepssecretaris en penningmeester je afmelding schriftelijk per e-mail. Vermeld daarbij duidelijk je gegevens zodat we je kunnen uitschrijven.