Het bestuur van vereniging en stichting Scouting Wartburg

groepsvereninging en beheerstichting

Bij de Wartburggroep hebben we in navolging van een besluit van de landelijke raad van Scouting Nederland een onderscheid gemaakt tussen de vereniging Scouting Wartburg en de stichting Scouting Wartburg. Het verschil zit hem daarin dat de vereniging zich bezighoudt met het mogelijk maken van de opkomsten en andere zaken met betrekking tot de leden en het leidingteam. Onze stichting beheert en onderhoudt de clubhuizen en de Adanoboot, het terrein, de lelievletten van het waterwerk (zeeverkenners en loodsen) en het overige materiaal dat nodig is voor het spel van scouting.

bestuur van vereniging scouting wartburg

Het groepsbestuur bestaat uit verschillende vrijwilligers en draagt samen met de leidinggevenden zorg voor de zaken die specifiek betrekking hebben op de speltakken. De bestuursleden maken de gebouwen, het terrein en het spelmateriaal beschikbaar voor de leden, houden de ledenadministratie bij en ondersteunen de leidinggevenden waar nodig. Ook zorgen zij voor de contributie inning binnen de groep en contributie afdracht aan Scouting Nederland en de regio. Twee keer per jaar wordt er een algemene ledenvergadering door de groep gehouden, waarbij het bestuur, de leidinggevenden en ouders van leden aanwezig zijn.

VoorzitterEva Ohm
SecretarisFrederik Meerens
PenningmeesterHenk de Hoog
BestuurslidAlbert Plemper
GroepsbegeleiderYvonne van der Loo en Angela de Hoog

bestuur van stichting scouting wartburg

Iedere scoutinggroep heeft naast een vereniging met leden ook een beheerstichting. Het bestuur van stichting Scouting Wartburg zorgt voor het financiële beleid binnen de vereniging, verzekeringen, aanvraag van subsidies en sponsoring. Naast de financiën houdt het stichtingsbestuur zich bezig met het beheer en onderhoud van de accommodatie (clubhuizen en terreinen) en de materialen (tenten, boten, spelmateriaal). Onze stichting onderhoudt ook het contact met diverse instanties zoals gemeente Amsterdam, Scouting Nederland en andere ondersteunende organisaties.

VoorzitterRoberto Reali
Secretarisvacature
PenningmeesterGerard Hund
Terrein en materiaalRuben Scholte
Varend materiaalErik Smit

Vacature secretaris stichting (download PDF)

Wilt u meer informatie over de vacature van stichtingssecretaris (m/v) (vrijwilliger) of weet u een geschikt persoon voor deze functie, neem dan contact op met Roberto Reali via rreali@hetnet.nl.